Ipan Turquia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Turquia)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli

Pāmitl Turquia