Ipan Tlanitlalpan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Tlanitlālpan)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Tlanitlālpan pāntli.