Ipan Peru

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Peru)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Pāmitl Peru.

Perutēcatl pāmitl.