Ipan Cuauhtemallan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Cuauhtēmallān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


In Pāmitl Cuauhtēmallān.