Ipan Cozcatlan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Cōzcatlān)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli

Pāmitl Cōzcatlān.