Ipan Cozcatlan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Cōzcatlān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Pāmitl Cōzcatlān.