Ipan Birmania

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Birmania)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli


Ipān Birmania.