Ipan Afganistan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Īpān Afganistan)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Pamitl Afganistan.