Atenamitl

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Ātenāmitl)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, Tlatemoliztli
Cā ātenāmitl īpan Peru.

ātenāmitl cā cē tenāmitl āpan (ātōyātl nozo ātezcatl) pampa tzacuiliā in ātēmitl.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]