Anahuac, Yancuic León

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Ānahuāc, Yancuīc León)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli