Acalquixohuayan Caxtillan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Ācalquīxōhuayān Caxtillān)
Īhuīcpa ticholōz: amapanoliztli, Tlatemoliztli
Flag of Trinidad and Tobago.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Trinidad īhuān Tobago cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Acalquixohuayan Caxtillan ce altepetl ompa Trinidad īhuān Tobago.

Nemachiyōtīlli:Trinidad īhuān Tobago