Acalquixohuayan Caxtillan

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Ācalquīxōhuayān Caxtillān)
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli
Flag of Trinidad and Tobago.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Trinidad īhuān Tobago cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.
{{{Tocaitl}}}
Altepetl ipan {{{Tlacatiyan}}}

Ācalquīxōhuayān Caxtillān ītōcā Trinidad īhuān Tobago ītēcuacān.

Nō xiquitta[xicpatla | ticpatlaz mēyalli]

Nemachiyōtīlli:Trinidad īhuān Tobago