Ángel María Garibay

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nēnemōhualiztli, tlatēmoliztli

Ángel María Garibay Kintana, āxcān Tollocan, Mēxihco. Ōcatca Sant Francisco teōpixqui īhuān huēyi gramático.

In ōquihcuilo: