Xōchitepēc, Cuauhtēmallān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Xōchitepēc in departamento tlatēctli in huitztlāncihuātlāmpa Cuauhtēmallān. In departamento īcua Mazātenānco ca.