Tetlapanaloyān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Mexico.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Mēxihco cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.
Tetlapanaloyān
Tlapanaloya
Tetlapanaloyān chīmalli
Tlapanaloya 8.JPG
Āltepētl īpan Mēxihco
Tlācatiyān Flag of Mexico.svg Mēxihco
Tlahtohcāyōtl Mexico stateflags Estado de Mexico.png Tlahtohcāyōtl Mēxihco
Onohuayān Tzompanco
Āltepēcalpōlli Tequixquiāc
Āltepētzīntiliztli 20 ic nāuhtetl mētztli, 1970
Īxtēntli 6.2 km2
Chānehqueh 6 772 (2005)
UTC UTC+1

Tetlapanaloyan (Caxtillāntlahtōlli: Tlapanaloya) in āltepēmāitl in Tlahtohcāyōtl Mēxihco, Mēxihco ca.

Ce Mēxihco ixeliuhca itechpahuic in āltepēcalpōlli Tequixquiāc īpan in hueyāltepētl Huēyipochtlān, itzalan icampa hueyi āltepētl Mēxihco īpan in tlāltecoyān Tlahtohcāyōtl Mēxihco ca. In āltepēmāitl quipiya 6,772 chanehqueh.