Tehrān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli


Tehrān in Iran ītēcuacān. Tlatēctli in mictlāmpa in tlācatiyān.