Techichi

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Crystal Clear app babelfish.png Inīn yōlcatechcopa tlahcuilōlli machiyōtl ca. Xitlapalēhuia Huiquipedia xitlahcuiloa.

Flag of Mexico.svg Mēxihco

Techichi (caxtillāntlahtōlli:perro chihuahueño) īhuīcpa Chihuahhuac.

PerroChihuahua.jpg