Tōllohcān Lerdo

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Tōllohcān)
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Mexico.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Mēxihco cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.
Tōllohcān Lerdo
Toluca de Lerdo
Tōllohcān Lerdo pāmitl
Tōllohcān Lerdo chīmalli
Toluca a los pies del nevado.jpg
Āltepētl īpan Mēxihco
Tlācatiyān Flag of Mexico.svg Mēxihco
Tlahtohcāyōtl Mexico stateflags Estado de Mexico.png Tlahtohcāyōtl Mēxihco
Onohuayān Tōllohcān
Āltepēcalpōlli Tōllohcān
Āltepētzīntiliztli Tlanāuhti 20, 1970
Īxtēntli 6.2 km2
Tlālticpac tlīltetl 99° 40′ 58″ M, 120° 21′ 22″ I
Chānehqueh 19 772 (2005)
Tlācatōcāitl Tōllohcātl
UTC UTC-6
Huehcapancayōtl 2,440 m
CP 55650
CT 591
Mātlatzālantli www.toluca.gob.mx

Tōllohcān Lerdo (otontlahtōlli: Nzehñi, mazāhuatlahtōlli: Zúmi) in āltepēmāitl in Tōllohcān altepecalpolli in ompa Tlahtohcāyōtl Mēxihco, Mēxihco ca.

Ce Mēxihco ixeliuhca itechpahuic in āltepēcalpōlli Tequixquiāc īpan in hueyāltepētl Tzompanco, itzalan icampa hueyi āltepētl Mēxihco īpan in tlāltecoyān Tlahtohcāyōtl Mēxihco ca. In āltepēmāitl quipiya 19,772 chanehqueh.