Phoenix

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of the United States.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Tlacetilīlli Tlahtohcāyōtl Ixachitlān cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.
Phoenix

Phoenix ītōcā āltepētl in ōmpa Arizona, TTI ca.

Nō xiquitta[ticpatlāz]