Neneuhcāyōtl:Calpōlli Tlahtōlōyān īcalpōlhuān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Calpōlli Tlahtōlōyān īcalpōlhuān"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl kimpia inîkë 15 tlaìxtlapaltìn, ìwikpa 15.