Neneuhcāyōtl:Āltepētl īpan Grecia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Tlâkuilòlpiltin ìpan tlaìxmatkàtlàlilòtl "Āltepētl īpan Grecia"

Inìn tlaìxmatkàtlàlilòtl san kipia