Lombardia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Īpān Lombardia.

Lombardia[1] (italiatlahtōlli: Lombardia, lombardotlahtōlli Lumbardia ) in tlālxeliuhcayōtl īpan mictlāmpa Italia; Milano ītēcuacān ca.

In tōcāitl[ticpatlāz]

In tōcāitl ca ītechpa in germania-longobardia tlatōlli Langbardland ahnozo Langbardaland. Ic īitalializtli mocuepa achto īpan Langbard, zatepan īpan Longobardia ahnozo Langobardia īhuān auh zatepan īpan Lombardia, in quihtōznequi Longobardos ītlālLongobardotlālli.

Tlahtōlcaquiliztilōni[ticpatlāz]

  1. Chīmalpahin Cuāuhtlehuanitzin yeh ōquihcuilo Lőbardia īpan Annals of his Time.