Huitzāpan, Cōzcatlān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
(Ōmotlacuep īhuīcpa Huitzāpan (Cōzcatlān))
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of El Salvador.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Cōzcatlān cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Huitzāpan (pīpillahtōlcopa: Witzapan, Caxtillāntlahtōlcopa: Santo Domingo de Guzmán) ītōcā āltepētl in ompa Cōzcatlān.