Extremadura

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

In Cemāxcāyōtl Extremadura nōzo Extremadura (caxtillāntlahtōlcopa: Extremadura; Nemachiyōtīlli:Ext2: Estremadura), ītēcuacān Mérida cah.

Cuāxōchtia canahpa mictlāmpa īca Caxtillah īhuān León, canahpa huitztlāmpa nō Andalucia, canahpa īquizāyampa nō Caxtillah-La Mancha īhuān Caxtillah īhuān León, īhuān canahpa īcalaquitlāmpa nō Portugal.

Extremadura quimpiya ōme huēyāltepētl, ininqueh Caceres, Badajoz īhuān ītēcuacān Mérida

Tōcāitl[ticpatlāz]