Chiyapan Corzo

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

Chiyapan Corzo (caxtillāntlahtōlcopa Chiapa de Corzo, Zoquetlahtōlcopa: Coyatoc), ītōcā āltepētl in ompa Chiyapan.

Tlahtōlcaquiliztilōni[ticpatlāz]