Chimbote

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Peru (state).svg Inīn tlahcuilōlli ītech Peru cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.
Chimbote
Chimbote pāmitl
Chimbote chīmalli
Āltepētl īpan Peru
Tlācatiyān Flag of Peru.svg Peru
Chānehqueh 274 474 (2006)
UTC UTC-3

Chimbote (quechhuatlahtōlli: Chimputi), ītōcā huēyi āltepētl in ōmpa Peru.