Bridgetown

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Birdgetown

Bridgetown in ītēcuacān Barbados īca 98,725 chānehqueh (2006) in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan Barbados. Tlatēctli īpan in āihtectli Carlisle, huitztlāntlāpcopa in tlālhuāctli. In tāchcāuh ācalquīxōhuayān īhuān pōchtēcayōtl yōllōtl īpan in tlālhuāctli.