Asturia

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli

In Tlahtohcāpillōtl Asturia (Asturiatlahtōlli: Asturies) in īpan Caxtillān.