Antonio José de Sucre

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Antonio José de Sucre
Antonio José de Sucre
Tlācatlanōnōtzaliztli
Tlācatōcāitl José de Sucre
Tlācati Nemachiyōtīlli:NGPf 8 ic mācuīlli mētztli, 1795
Micqui Nemachiyōtīlli:NGPf Tlachicōnti 30, 1830 (30)

Antonio José de Sucre (1795 - 1830). Nō ītōcā "Tlācaxoxouhcāyōtl ītah".

Nō xiquitta[ticpatlāz]