Ammān

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Ammān

Ammān (arabiatlahtōlli: عمان ) in ītēcuacān Iordania īhuān in tlapanahuia inic huēyi āltepētl īpan in tlācatiyān. Piya miec 1,000,000 chānehqueh.