Alta Verapaz

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Īhuīcpa ticholōz: nènemòwalistli, tlatēmoliztli
Flag of Guatemala.svg Inīn tlahcuilōlli ītech Cuauhtēmallān cencah tepitzin. Cē ahnozo miaquīntin huiquipediatequitcāmeh tequīuhticateh quicualtilīzqueh.

Alta Verapaz in departamento tlatēctli in mictlāmpa Cuauhtēmallān. In departamento īcua Cobán ca.

Tōcāitl[ticpatlāz]

Alta Verapaz quihtōznequi Pani Nelyōcoxcānemiliztli, Verapaz ītechpa in nelli yōcoxcānemiliztli īpampa ahmo ōcatca yāōyōtl ihcuāc in caxtiltēcatl tēpēhualiztli.